Znaczenie skupienia i wytrwałości

Ludzie ponoszą klęskę nie dlatego, że mierzą zbyt wysoko i nie osiągają celu, ale dlatego, że mierzą zbyt nisko i poddają się. (Les Brown)