Andrzej Mytych

Czy prowadzisz świadome życie?

Wykorzystaj własny geniusz!

Czy jesteś geniuszem? Wyrażenie swojego geniuszu polega na tym, że się wie, co chce się zrobić z życiem, oraz na robieniu tego, by wyrazić swoją rzeczywistą istotę.

Mark Victor Hansen

Prowadzenie świadomego życia oznacza świadomość siebie, swojej drogi i przeznaczenia, a także proaktywne życie w zgodzie z tą świadomością. Jest osiem głównych punktów odniesienia, które mogą pomóc ci wyostrzyć postrzeganie samego siebie i prowadzić bardziej świadome życie:

 • Kim jestem? – Jaka jest moja tożsamość?
 • Co dla mnie nie podlega negocjacjom? – Jakie są moje wartości?
 • Co mnie ożywia i sprawia, że rozkwitam? – Co jest dla mnie życiodajne?
 • Co uwielbiam robić? – Co jest moją pasją?
 • Jakie są moje wewnętrzne predyspozycje i atuty? – Jaki jest mój osobisty potencjał?
 • Do czego jestem powołany? – Jaka jest moja misja?
 • W jakim kierunku powinienem zmierzać? – Jaka jest moja wizja?
 • Co powinienem w życiu osiągnąć? – Jakie są moje główne cele?

Przyjrzyjmy się każdemu z tych punktów odniesienia.

Zrozumienie swojej tożsamości i rozwijanie jej

Zanim powiem mojemu życiu, co chcę z nim zrobić, muszę się w nie wsłuchać, żeby mi powiedziało kim jestem.

Parker Palmer

Tożsamość człowieka mówi o tym, kim on jest i w jaki sposób różni się od innych ludzi. Jest powiązana z koncepcją „korzeni”, tzn. środowiska z którego się wywodzi, a także tego, z którym się utożsamia; jest związana z jego stosunkiem do siebie samego, a także do innych ludzi, włączając w to zarówno kulturę, jak i tradycję.

Pytania, z którymi warto się zmierzyć:

 • Kim jestem?
 • Kim już nie powinienem być?
 • Kim powinienem się stać?
 • Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś w pełni stał się „najlepszą wersją siebie”, jaką możesz się stać?

Zrozumienie swoich wartości i bycie im wiernym

Jeśli nie wiesz, jakie są twoje prawdziwe wartości, przygotuj się na cierpienie.

Anthony Robbins

Wartości – są najbardziej podstawowymi przekonaniami człowieka, które wyróżniają go od innych ludzi i decydują o jego wyborach, a także dążeniach; wartości są tym, co dla człowieka jest najważniejsze i nie podlega negocjacjom; wytyczają mu one granice i kierunek, stanowią też wyjaśnienie jego wyborów, a także powody, dla których jest wierny pewnym sprawom.

Pytania, z którymi warto się zmierzyć:

 • Co jest dla ciebie najważniejsze i nie podlega negocjacjom?
 • Jakich granic nie pozwalasz naruszać?
 • Jakie są „twój wewnętrzny kompas”?
 • Za czym się opowiadasz?
 • W imię czego zaryzykowałbyś swoje życie?
 • Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś zajmował się tym, co dla ciebie najważniejsze?

Zrozumienie tego, co życiodajne i bycie w tym ukorzenionym

Zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, ale nie są życiodajne dla nas.

Paweł Godawa

Rzeczy, które są życiodajne sprawiają, że chce nam się żyć, ożywiają nas, dzięki nim rozkwitamy, napełniają nas energią, są idealnym środowiskiem dla rozwoju naszej pasji.

W życiu każdego człowieka są rzeczy życiodajne, nieżyciodajne i te, które odbierają mu życie (tzn. są dla niego śmiercionośne). Po prostu jesteśmy jak rośliny, dla których pewne rzeczy są życiodajne, natomiast inne sprawiają, że usychamy i obumieramy. Jednym z kluczy do udanego życia jest zatrzymywanie się raz na jakiś czas, aby:

1. Rozpoznać – co dla naszego życia jest najbardziej życiodajne? Są to rzeczy, które dostarczają nam najlepsze soki i sprawiają, że rozkwitamy, ożywamy, chce nam się żyć.

Staraj się na te rzeczy wyeksponować w większym stopniu.

2. Rozpoznać – co dla naszego życia jest nieżyciodajne? Są to rzeczy, które ani nas nie ożywiają, ani nie zabijają. Sprawiają, że po prostu jakoś żyjemy, ale w oparciu o te rzeczy nie moglibyśmy wybudować udanego i spełnionego życia.

Staraj się te rzeczy ograniczyć do minimum.

3. Rozpoznać – co dla naszego życia jest śmiercionośne? Są to rzeczy, które odbierają nam życie, czasami na raty; wysysają z nas życie; sprawiają, że usychamy, obumieramy, więdniemy, nie mamy ochoty, ani siły, aby żyć.

Staraj się te rzeczy wyeliminować ze swojego życia.

Pytania, z którymi warto się zmierzyć:

 • Co jest dla ciebie życiodajne, co jest nieżyciodajne, a co śmiercionośne?
 • Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś ograniczył je tylko do tego, co najbardziej życiodajne?

Zrozumienie swojej pasji i oddawanie się jej

Miłość do tego, co robisz, jest paliwem, którego potrzebujesz, żeby dalej pracować, walczyć i dążyć do wymarzonego życia. Pasja to nie coś, co czujesz, to coś, co wszyscy mogą w tobie zobaczyć. Kiedy twoja praca cię pasjonuje, promieniejesz, świecisz własnym światłem – widać to w twoich oczach, w języku ciała, w sposobie mówienia. Pasja ma moc zmieniania twojego świata, a w rezultacie także świata ludzi, z którymi się stykasz.

Carmie Gallo

Życiowa pasja to dogłębne pragnienie, które motywuje do czynu, wyzwala entuzjazm i nadaje kierunek naszym wysiłkom.* Pasja to miejsca, do których prowadzą cię pragnienia twojego serca.

Pasja dotyczy zamiłowania do czegoś, namiętności. Pasją określamy też przedmiot tej namiętności. Pasja jest związana z naszą namiętnością, powołaniem, czy też hobby. Jest to coś, co porywa nasze serce i wyobraźnię.

Pytania, z którymi warto się zmierzyć:

 • Co kochasz robić?
 • Co porywa twoje serce i wyobraźnię?
 • Jakie twoje pragnienia motywują cię do czynu, wyzwalają twój entuzjazm i nadają kierunek twoim wysiłkom?
 • Do czego prowadzi cię twoje serce?
 • Jaką pracę mógłbyś wykonywać, nawet jeśliby ci za to nie płacili? Czemu poświęciłbyś swoje życie, gdyby pieniądze nie były przeszkodą?
 • Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś żył zgodnie ze swoją pasją?

Zrozumienie swojego potencjału i rozwijanie go

Stracisz szansę na lepsze życie, nie przyjmując do wiadomości, że twój dar jest zwycięskim losem na loterii i kluczem do sukcesu.

Wystarczy, że skoncentrujesz się na swoim talencie, a reszta – pieniądze, koneksje i okazje – popłyną ku tobie szerokim strumieniem. Ujmijmy to inaczej. Gdy angażujesz się w rozwój daru, ofiarujesz Bogu coś, co może pobłogosławić.

Steve Harvey

Potencjał człowieka stanowią jego wewnętrzne predyspozycje i atuty, moglibyśmy zaliczyć do nich osobowość i temperament, naturalne talenty, obdarowanie duchowe, wyuczone umiejętności itp. Jest to twoje wewnętrzne bogactwo, które na co dzień możesz wykorzystywać, aby budować i rozwijać swoje życie, a także skutecznie służyć innym i zarabiać pieniądze.

Pytania, z którymi warto się zmierzyć:

 • Jakie są twoje wewnętrzne predyspozycje i atuty? Jakie są twoje silne strony?
 • Jakie są twoje wyuczone umiejętności i kwalifikacje?
 • Jakie jest twoje wewnętrzne bogactwo, które na co dzień możesz wykorzystywać, aby budować i rozwijać swoje życie, a także skutecznie służyć innym i zarabiać pieniądze?
 • W czym możesz być „mistrzem”?
 • Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś uwolnił swój potencjał i na co dzień go realizował?

Zrozumienie swojej misji i wypełnianie jej

Jasność misji prowadzi do obfitości.

Fred Shadian

Misja wyraża powołanie człowieka (posłannictwo). Definiuje ona, kim człowiek jest, na jakich działaniach powinien się skupić i co ma do zaoferowania. Zwięźle opisuje, w jaki sposób powinien zmieniać rzeczywistość.

Pytania, z którymi warto się zmierzyć:

 • Czym powinieneś się zajmować?
 • Jakie jest twoje powołanie i posłannictwo?
 • Co masz do zaoferowania?
 • Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś poświęcił się realizacji swojej misji?

Zrozumienie swojej wizji i wypełnianie jej

Żaden wiatr nie wieje we właściwym kierunku dla statku, który nie ma portu przeznaczenia.

Autor nieznany

Wizja to obraz przyszłości, który rozbudza w człowieku pasję i pozwala mu wierzyć, że nie tylko może, ale powinien coś zrobić. Definiuje ona to, kim człowiek pragnie się stać, dokąd pragnie dotrzeć i co pragnie osiągnąć / posiadać.

Pytania, z którymi warto się zmierzyć:

 • W jakim kierunku powinieneś zmierzać?
 • Jaki obraz przyszłości rozbudza w tobie pasję i pozwala ci wierzyć, że nie tylko możesz, ale powinieneś coś zrobić?
 • Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś poświęcił się realizacji swojej wizji?

Świadomość swoich celów i realizowanie ich

Wiedz, czego chcesz. Wielkie umysły mają cele, inni mają życzenia.

Washington Irving

Cel to rezultat, który chcemy osiągnąć.

Pytania, z którymi warto się zmierzyć:

 • Co pragniesz osiągnąć?
 • Jakie konkretnie cele powinieneś zrealizować, aby wyrazić wierność swoim wartościom, a także wypełnić swoją misję i osiągnąć swoją wizję?
 • Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś poświęcił się realizacji swoich celów?

Pytania do refleksji

 1. Jakie punkty odniesienia mogą pomóc człowiekowi wyostrzyć postrzeganie samego siebie i prowadzić bardziej świadome życie?
 2. Jaka jest twoja definicja poniższych terminów:

– tożsamość;
– wartości;
– życiodajność;
– pasja;
– potencjał;
– misja;
– wizja;

Praktyczne zastosowanie

Czy potrafisz w satysfakcjonujący dla ciebie sposób odpowiedzieć na poniższe pytania:

 • Kim jestem? – Jaka jest moja tożsamość?
 • Co dla mnie nie podlega negocjacjom? – Jakie są moje wartości?
 • Co mnie ożywia i sprawia, że rozkwitam? – Co jest dla mnie życiodajne?
 • Co uwielbiam robić? – Co jest moją pasją?
 • Jakie są moje wewnętrzne predyspozycje i atuty? – Jaki jest mój osobisty potencjał?
 • Do czego jestem powołany? – Jaka jest moja misja?
 • W jakim kierunku powinienem zmierzać? – Jaka jest moja wizja?
 • Co powinienem w życiu osiągnąć? – Jakie są moje główne cel?

Photo credit: unsplash.comRaul Petri

* Andrzej Burzyński, Życie pełne pasji…, Wydawnictwo AF, Gorzów Wielkopolski, 2011, s. 30.

bariery blogowanie budowanie życia cele cena charakter coach doświadczenie droga działanie granice marzenia możliwości myślenie odnoszenie sukcesów okoliczności pasja planowanie podróż porażka postawa potencjał praca proaktywność problemy przeciwności przeznaczenie przezwyciężanie trudności przełom pytania rozwój rozwój osobisty satysfakcja sens skupienie strefa komfortu sukces szczęście uwalnianie potencjału wybór wzrost zmiana świadome życie życie życiowe lekcje

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *