Podsumowując miniony rok, planując kolejny

Ważnym nawykiem, który pomaga budować satysfakcjonujące i udane życie jest coroczne zatrzymywanie się, aby podsumować miniony rok i zaplanować przyszły.